Saglasnost za obradu ličnih podataka

Ja, roditelj/zakonski zastupnik polaznika Prvijezik.com, dajem saglasnost „Heredes“-u, da u svrhu pružanja Usluge učenja bosanskog jezika putem online platforme i virtuelne učionice prvijezik.com i učestvovanja na časovima putem Video učionice, tokom trajanja Perioda pretplate, obrađuje sljedeće lične podatke polaznika:

• Ime i prezime
• Datum rođenja
• Spol
• Grad i država stanovanja

 


Izjavljujem, također, da sam upoznat da ovu saglasnost mogu povući u bilo kom trenutku, osim ako se sa „Heredes“-om izričito ne dogovorim drugačije.

 


Prihvatam