Koncept časa i cijena

KONCEPT JEDNOG VIDEO ČASA

 

 • Komunikacija se odvija pod mentorstvom profesora jezika.
 • Jednom času prisustvuje profesor i maksimalno šestoro djece/mladih.
 • Iskusni profesor metodike jezika, kao supervizor, povremeno će nadgledati konverzaciju između profesora i djece/mladih te time osigurati kontinuirano poboljšanje kvalitete časa.
 • Komunikacija između profesora i djeteta pripremljena je u skladu sa savremenim metodološkim principima u prenošenju znanja o maternjem jeziku.
 • Profesor inicira temu o kojoj će se razgovarati tokom časa, teme su prilagođene interesovanjima i uzrastu djece. Teme za mlade kreirane su na principu debata u cilju razvijanja kritičkog mišljenja.
 • Teme su potkrijepljene odgovarajućim didaktičko-metodičkim sredstvima (slike, ilustracije, fotografije, video-klipovi itd.).
 • Svaki čas ima uvodni, glavni i zavšni dio:
  1. Uvodni dio časa: kratko podsjećanje na temu od prethodnog časa.
  2. Glavni dio časa: profesor izlaže novu temu uvodeći pitanjima jedno po jedno dijete u komunikaciju.
  3. Završni dio časa: grupa zaključuje šta su novo naučili taj dan, te u dogovoru s profesorom predlažu individualne aktivnosti ponukani temom (npr. nešto nacrtati, pogledati film, razgovarati sa roditeljima itd.).
 • Jedan čas traje 60 minuta.
 • U trajanje časa uključene su pauze u zavisnosti od uzrasta djece.
 • Cilj svakog časa je uključiti svako dijete u razgovor na maternjem jeziku, bogatiti vokabular i naučiti nešto novo.

 

CIJENA

 

Časovi maternjeg jezika odvijat će se dva puta sedmično u terminu koji ste odabrali za svoje dijete.

Cijena usluge je 90 Eura i važi za mjesec dana.

Nakon uplate, časovi kreću od prvog dana mjeseca na koji se uplata odnosi.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi načina uplate, molimo Vas kontaktirajte: administracija@heredes.net