Franšiza

Franšizni program namijenjen je preduzetnicima koji:

 

 • dijele naše uvjerenje da je maternji jezik esencijalno važan za intelektualni razvoj djece, njihovo samopoštovanje i identitet, i
 • žele proširiti mrežu online platformi za učenje maternjeg jezika za korisnike izvan matičnih zemalja

 

Trenutno su dostupne nacionalne franšize za sljedeće jezike (po abecednom redu):

 

 • albanski
 • italijanski
 • poljski
 • ruski
 • španski
 • turski
 • ukrajinski.

 

Za jezike koji nisu navedeni na listi, nakon upita, bit će napravljena procjena te po mogućnosti pokrenuta franšizna procedura.
Za jezike:

 

 • srpski
 • hrvatski
 • bosanski

 

nacionalne franšize već su otkupljene, ali postoji mogućnost potpisivanja podfranšiznog ugovora za bilo koji od tri navedena jezika. Za crnogorski jezik postoji mogućnost sklapanja ugovora o zakupu nacionalne franšize.

 

Zašto se odlučiti za franšizu „Prvi jezik“?

 

 • radi se o unikatnom konceptu učenja maternjeg jezika, koji ne postoji nigdje u svijetu
 • „Heredes“ ima razrađenu metodologiju pružanja usluga (priručnik sa temama, konverzacijski vodič za profesore, upute za selekciju i educiranje profesora, supervizija online časa itd.) koja se lako može prilagoditi svim jezicima i kulturama
 • franšiza podrazumijeva lokaliziranje postojeće web-stranice (sa svim unutrašnjim sadržajima platforme) kako bi franšizer što prije mogao početi sa pružanjem usluge na svom maternjem jeziku
 • potreba za učenjem maternjeg jezika kontinuirano raste, tako da se očekuje progresivan rast broja roditelja koji će željeti časove maternjeg jezika priuštiti svojoj djeci kroz platformu koja je laka za korištenje
 • broj usluga koje se pružaju online u svakodnevnom je rastu i za njih su posebno zainteresovane generacija X (rođeni između 1960. i 1980. godine), generacija Y (rođeni između 1980. i 1995. godine) te generacija Z (rođeni između 1996. i 2010. godine) kojima je inicijalno i namijenjena ova platfoma
 • online usluge dozvoljavaju neograničen porast korisnika uz razuman rast troškova
 • usluga se može pružati 24/7 s obzirom na činjenicu da se radi o poslovnoj ideji koja se aplicira na cijeli svijet

 

Javite se na mail:  franchise@heredes.net

 

Unaprijed se radujemo saradnji.